لیست کارها

05.Apr.2020
درگاه پرداخت ایرانی درست کنم تاریخ شمسی بشه اگه کپچا خطا داد برای ورود میشه از پوشه includs فایل userclass رو باز کرد و بخش ورود به پنل قسمت کپچا رو پاک کرد اضافه کردن ی بخش برا یادداشت طراحی فرم جدید مشخصات و پرداخت

Read more

Top Blog Posts